Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (1).jpg