Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (2).jpg