Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (3).jpg