Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (4).jpg