Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (5).jpg