Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (6).jpg