Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (7).jpg