Vyznamenání příslušníků tankové roty Aktivních záloh (8).jpg